VTC14 | THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN: BAO GIỜ MỚI CÓ CƠ CHẾ MỞ?
Theo số liệu thống kê mới nhất đến tháng 9/2019 của Tổng cục Môi trường, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là 22,3 triệu tấn, trung bình 61.000 tấn/ngày. Áp lực cho công tác xử lý là rất lớn. Thế nhưng muốn tạo đột phá trong quản lý chất thải rắn cần một chính sách cởi mở, minh bạch và hài hòa lợi ích hơn giữa Nhà nước – người dân và chủ đầu tư.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here