Để cứu sống dân làng Do Thái khỏi dịch bệnh, Hanna đã tạo ra một thực thể lạ dựa trên một thế lực thần bí. Đây cũng chính là nguồn cơn gieo rắc mọi tội ác…​​​​​​​

Lịch chiếu:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here