Công nghệ thông tin (CNTT) có mặt ở khắp nơi, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đã san bằng khoảng cách, tác động tích cực tới kiến thức, kỹ năng của con người và biến thế giới thành một thế giới phẳng. Với sự tỏa rộng này, môi trường làm việc của ngành CNTT ngày đa dạng thu hút một nguồn nhân lực rất lớn. Chính vì vậy, đây là ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam liên tục được đầu tư và chú trọng trong nhiều năm qua.
Góp phần liên tục nâng cao chất lượng đào tạo của ngành CNTT, Trường Đại học Hoa Sen liên tục chuẩn hóa chương trình đào tạo Công nghệ thông tin với các chuẩn quốc tế như Nhật Bản, ACM/ IEEE (Mỹ), bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên, thường xuyên gắn kết các hoạt động đào tạo với doanh nghiệp. Kết quả của những hoạt động này là khả năng liên thông, liên ngành cao của chương trình, không chỉ giữa các hệ các ngành liên quan mà còn với nhiều chương trình của các trường Đại học quốc tế đặc biệt trong khối Anh, Mỹ, Úc.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here